Kezdőlap
https://raktarostanfolyam.hu/

Részlet a raktáros szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 04
 
1.2. A részszakképesítés megnevezése: Raktáros
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
vagy iskolai előképzettség hiányában
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 
2.2. Szakmai előképzettség: –
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2. 9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó Anyagátvevő, nyilvántartó
3.1.3. Anyagbeérkeztető
3.1.4 Anyagbevételező
3.1.5 Anyagnyilvántartó
3.1.6 Anyagszámadó
3.1.7 Anyagtételező
3.1.8 Áruátvevő
3.1.9 Árufogadó
3.1.10. Cikkszámgazda (alkatrésznyilvántartó)
3.1.11. Eszköznyilvántartó
3.1.12. Fogyóeszköz nyilvántartó
3.1.13. Jelmeztáros
3.1.14. Készletnyilvántartó
3.1.15. Raktári adminisztrátor
3.1.16. Sportszertáros
3.1.17. Szertáros
3.1.18. Tárgyieszköz-nyilvántartó
3.1.19. Vagyonnyilvántartó
3.1.20. Vasúti leltározó, nyilvántartó
 
 
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A termelési és nagykereskedelmi raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-      Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni
-      Kezelni és ellenőrizni az árut
-      Vezetni a raktári nyilvántartásokat
-      Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét
-      Előkészíteni és elvégezni az áruösszeállítást
-      Előkészíteni az árukiszállítást
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
4.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
4.5. 10032-12 Marketing
4.6. 10036-12 Termelési és nagykereskedelmi raktározás
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása írásbeli
5.2.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése  írásbeli
5.2.5. 10032-12 Marketing írásbeli
5.2.6. 10036-12 Termelési és nagykereskedelmi raktározás írásbeli
         
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
 
A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: -
 
A vizsgafeladat ismertetése: -
 
A vizsgafeladat időtartama: -
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
 
A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei
Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei
Kötött helyes és szabad helyfoglalásos betárolás feltételei, jellemzői
A készletkezelés szabályai
Az árurendelés elemei, folyamata
A leltározás folyamata, leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés
A vevőkiszolgálás elemei
Raktári anyagmozgató berendezések
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek és jellemzőik
A veszélyes áru kezelése, tárolása
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Telefon, fax
6.3. Számítógép internet csatlakozással
6.4. Projector
6.5. Irodai eszközök
6.6. Térkép
6.7. Számológép
6.8. Raktárirányítási szoftverek
 
 
 
7. EGYEBEK
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a raktáros szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Anyagátvevő, nyilvántartó, Anyagbeérkeztető, Anyagbevételező, Anyagnyilvántartó, Anyagszámadó, Anyagtételező, Áruátvevő, Árufogadó, Cikkszámgazda (alkatrésznyilvántartó), Eszköznyilvántartó, Fogyóeszköz nyilvántartó, Jelmeztáros, Készletnyilvántartó, Raktári adminisztrátor, Sportszertáros, Tárgyieszköz-nyilvántartó, Vagyonnyilvántartó, Vasúti leltározó, nyilvántartó,